Kredyt na nowe auto

O nowym aucie marzy chyba każdy z nas jednak nie wszystkich stać na to aby spełnić to marzenie nie korzystając z pomocy banku. Jeżeli zatem podejmiemy decyzje o zaciągnięciu kredytu samochodowego musimy dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej aby z czasem nic nas nie zaskoczyło i abyśmy nie musieli żałować podjętej decyzji. O rozwiązanie tak samo jak wszystkie inne produkty bankowe posiada swoje wady i zalety dlatego musimy dokładnie zapoznać się z charakterystyką tego kredytu. Jest kilka spraw o których musimy wiedzieć kopiując nowe auto na kredyt, Z reguły są nimi: obowiązek wykupienia określonego ubezpieczenia AC, zabezpieczenia banku oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów do zakupu auta na kredyt. Niby banalne i oczywiste a jednak warto wcześniej zapoznać się z informacjami na ten temat.

Obowiązek wykupienie ubezpieczenia

Każdy bank w Polsce bez względu na to którą ofertę wybierzemy będzie wymagał od nas wykupienia ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie to jest podstawowym zabezpieczeniem baku bez którego nie udzieli nam kredytu. Chroni ono pojazd przed kradzieżą, zniszczeniem podczas kolizji i wypadku. W ten sposób chroniona jest własność która należy do banku a nie do nas. Cesja z takiego ubezpieczenia upoważnia bank który na dobrą sprawę jest właścicielem banku do wypłaty odszkodowania w przypadku jego uszkodzenia.

Zabezpieczenie banku

Każdy bank dodatkowo, będzie wymagał od nas jednego bądź kilku z poniższych zabezpieczeń o których również powinniśmy wiedzieć:

• weksla in blanco,

• poręczenia osoby trzeciej,

• zastawu rejestrowego, polega on na wpisaniu zakupionego samochodu do krajowego rejestru zastawów oraz umieszczeniu w dowodzie rejestracyjnym informacji o tym, że bank jest właścicielem auta. A zatem jeżeli przestalibyśmy spłacać raty zaciągniętego kredytu, bank może sprzedać samochód i tym samym odzyskać pieniądze które nam pożyczył,

• przewłaszczenia -w tym przypadku nie mamy wpisu o własności banku w dokumentach pojazdu, bo jest on w 49% własnością banku, bank natomiast wymaga od nas dużo większego udziału własnego. Karta pojazdu zostaje też w posiadaniu banku, a my możemy ją jedynie wypożyczyć.

Dokumenty które musimy przygotować

Bez względu na to w jakim banku zaciągamy kredyt musimy wcześniej przygotować dwa podstawowe dokumenty które potwierdzą naszą tożsamość . Może to być dowód osobisty a także prawo jazdy.

Dodatkowo jeżeli

• jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę – potrzebne będzie zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto lub brutto które wystawi nam pracodawca

• Prowadzimy wlasną działalność gospodarczą, niezbędne będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, aktualny REGON, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów oraz zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem. Dodatkowym dokumentem będzie również zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek.

• jesteśmy rolnikami, w banku zobowiązani będziemy do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodowości posiadanego przez nas gospodarstwa i niezaleganiu z podatkiem rolnym. Banki mogą dodatkowo wymagać pisemnego oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów za okres 12 miesięcy.

• jesteśmy rencistami, bądź emerytami – ostatni odcinek renty, bądź emerytury oraz dokumenty potwierdzające ich przyznanie.

A zatem jak widać kupując auto na kredyt warto nieco wcześniej przyjrzeć się wymaganiom stawianym przez bank, abyśmy później nie byli niczym zaskoczeni i mogli bez problemu ubiegać się o kredyt.

O nowym aucie marzy chyba każdy z nas jednak nie wszystkich stać na to aby spełnić to marzenie nie korzystając z pomocy banku. Jeżeli zatem podejmiemy decyzje o zaciągnięciu kredytu samochodowego musimy dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej aby z czasem nic nas nie zaskoczyło i abyśmy nie musieli żałować podjętej decyzji. O rozwiązanie…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.