Kredyt a pożyczka?

Współcześnie wiele dóbr materialnych jest na wyciągnięcie ręki wystarczy posiadać odpowiednią ilość gotówki. Gotówkę zapewni nam np. kredyt. Pojawiają się także ogłoszenia o pożyczkach. W takim wypadku pojawia się pytanie czym różni się kredyt od pożyczki.

W przypadku kredytu jest to suma pieniędzy, którą oddaje instytucja finansowa do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas wskazany w umowie, o ile kredytobiorca zobowiąże się spłacić tą kwotę wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. W takiej sytuacji zazwyczaj instytucja finansowa ocenia zdolność kredytową kredytobiorcy, czyli realną możliwość wysokości comiesięcznej spłaty rat.

Czym jest pożyczka?

Termin pożyczki często jest stosowany zamiennie z pojęciem kredyt. Tymczasem te pojęcia są odmiennie uregulowane w przepisach prawa. Przede wszystkim pożyczka została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, a kredyt uregulowano w ustawie „Prawo bankowe”. Pożyczki może udzielić każdy, czyli zarówno osoba bądź instytucja będąca w posiadaniu pieniędzy. W przypadku pożyczki nie musi być określony termin jej zwrotu, a dodatkowo jest możliwość udzielenia jej nieodpłatnie(chociaż zazwyczaj liczone jest oprocentowanie i pobierana prowizja. W przypadku pożyczki najważniejsze jest, aby przedmiot pożyczki należał do pożyczkodawcy. Dodatkowo przedmiotem pożyczki mogą być środki pieniężne lub przedmioty. W przypadku pożyczki to pożyczkodawca i pożyczkobiorca ustalają zasady zwrotu i inne.

Dodatkowo forma pożyczki może przyjąć różny kształt-od tej sporządzonej na piśmie po tą ustną. Warto zapamiętać, że na rynku istnieje wiele podmiotów oferujących tzw. chwilówki, które są tylko nazwą marketingową a w rzeczywistości są formą pożyczki. Do najważniejszych różnic między kredytem a pożyczką zaliczamy:

– przedmiot umowy(większa dowolność w przypadku pożyczki),

– możliwość bycia stroną udzielającą(tylko bank w przypadku kredytu, a inne podmioty, gdy dotyczy to pożyczki),

– forma zawarcia umowy(gdy chodzi o kredyt musi być to forma pisemna, a forma pisemna pożyczki jest wymagana, gdy przedmiotem umowy jest kwota powyżej 500 zł),

Zobacz także:  Dlaczego zdolność kredytowa to dobra inwestycja?

– koszty(pożyczka może być udzielona nawet nieodpłatnie, natomiast kredyt zwykle jest odpłatny).

Współcześnie wiele dóbr materialnych jest na wyciągnięcie ręki wystarczy posiadać odpowiednią ilość gotówki. Gotówkę zapewni nam np. kredyt. Pojawiają się także ogłoszenia o pożyczkach. W takim wypadku pojawia się pytanie czym różni się kredyt od pożyczki. W przypadku kredytu jest to suma pieniędzy, którą oddaje instytucja finansowa do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas wskazany w…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.